การบริการของเรา

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares)

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares) ก่อตั้งโดยทีมนักกายภาพบำบัด จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาทางกายภาพบำบัดให้กับลูกค้าที่มีปัญหาทางระบบกระดูก,กล้ามเนื้อ และระบบประสาท 

งานกายภาพบบำบัดของศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายที่มีปัญหาของลูกค้า ทางศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิจะให้บริการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่ลูกค้า นักกายภาพบำบัดจะใช้เทคนิคการรักษาร่วมกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆอย่างเต็มที่ ซึ่งการรักษาทางกายภาพบำบัดจะช่วยเร่งกระบวนการซ่อมแซม ทำให้ลดอาการปวดและยึดติด ทำให้สามารถกลับไปใช้งานได้เป็นปกติ

ประเภทของการให้บริการและรักษา

ก. ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม ปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม อาการปวดจากการใช้งานซ้ำๆ เป็นต้น

ข. ระบบประสาท
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และไขสันหลัง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ค. การรักษาทางวารีบำบัด
ฟื้นฟูและออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติของน้ำมาช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ ลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่างๆ ในร่างกายขณะออกกำลังกาย

ง. การรักษาทางด้านกีฬา
รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูร่างกายภายหลังการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

ลักษณะและวิธีในการให้บริการ

บริการ

สอบถามเพิ่มเติม
☎  02 3473690, 081 6166719