เกี่ยวกับเรา

1. ความเป็นมา
ชื่อกิจการ : ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares)
ก่อตั้งในปี : พ.ศ.2556
ก่อตั้งขึ้นโดย : นักกายภาพบำบัดมหิดล

2. ที่มาและการก่อตั้ง
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares) ก่อตั้งโดยทีมนักกายภาพบำบัด จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาทางกายภาพบำบัดให้กับลูกค้าที่มีปัญหาทางระบบกระดูก,กล้ามเนื้อ และระบบประสาท งานกายภาพบบำบัดของศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายที่มีปัญหาของลูกค้า ทางศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ จะให้บริการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่ลูกค้า นักกายภาพบำบัดจะใช้เทคนิคการรักษาร่วมกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆอย่างเต็มที่ ซึ่งการรักษาทางกายภาพบำบัดจะช่วยเร่งกระบวนการซ่อมแซม ทำให้ลดอาการปวดและยึดติด ทำให้สามารถกลับไปใช้งานได้เป็นปกติ

3. การบริการ
ให้บริการทางกายภาพบำบัดในเรื่องการ รักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริม รวมถึงให้คำปรึกษา โดยนักกายภาพบำบัด

3.1 ประเภทของการให้บริการและรักษา

3.2 ลักษณะและวิธีในการให้บริการ